Wyniki

Dnia 15 czerwca 2015 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na Logo Centrum Edukacji Ekologicznej EcoKid działającego przy Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Toruniu.

Do konkursu zostało zgłoszonych 16 prac z całej Polski.

Prace konkursowe zostały przedstawione jury konkursowemu do oceny. W skład jury wchodziły osoby, których charakter pracy wskazuje na znajomość zagadnień grafiki, estetyki, promocji, marketingu, reklamy, itp. Oceny były wystawiane przez każdego z członków jury niezależnie, w skali od 0 do 10, przy czym 10 to maksymalna ocena pracy, 0 - ocena minimalna. Wyniki cząstkowe zostały zebrane i podsumowane.

W skład jury wchodziły następujące osoby:

Zebranych zostało 9 kart oceny logotypów. Poniższe zestawienie prezentuje podsumowane wyniki ocen.

Lp. Zespół oceniający Logotyp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Zespół MPO 11 17 10 10
2 Dział graficzny 3wdt 3 10 8 9 6 6 6 6 16 12 12
3 Dział reklamy 3wdt 5 6 29 3
4 Bartosz Obermüller 8 2 10 1 1
5 dr Sebastian Dudzik 7 2 9 2
RAZEM  8 0 0 0 0 0 31 21 9 6 6 6 8 81 28 23

Oceniający jednoznacznie stwierdzili, że żadna z prac nie wypełnia wszystkich wymogów regulaminu konkursu, ale jednoznacznie wybrali logotyp nr 14 jako najlepsza propozycja.

Autorem pracy ocenionej najwyżej jest Pan Jarek Leśniewski z Międzyrzecza, woj. lubuskie - serdecznie gratulujemy zwycięzcy.

Praca, na życzenie Partnera Organizatora konkursu, została poddana lekkiej modyfikacji. Ostateczny kształt logotypu, który został przyjęty jako oficjalny znak Centrum Edukacji Ekologicznej EcoKid, wygląda następująco:

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i raz jeszcze gratulujemy zwycięzcy.